POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A COMPANIEI A.R.C. Accounting Expert S.R.L.
PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

S.C. A.R.C. ACCOUNTING EXPERT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Calea Floreasca, Nr. 169, Corp X, Etaj 2, Biroul 2C – in cadrul Floreasca Cube, avand cod fiscal 36892059, Nr. Reg. Com. J40/82/05.01.2017, autorizatie CECCAR Bucuresti nr. 12118, cont IBAN nr. RO72 INGB 0000 9999 0653 1110, deschis la Banca ING BANK, sucursala Brancoveanu, reprezentata legal de expert contabil  Anca Rodica Cobzaru, avand calitatea de administrator


Acest Acord de Politica de confidentialitate reprezinta un acord legal intre tine („Vizitator”, „Utilizator”) si compania S.C. A.R.C. Accounting Expert S.R.L. ce defineste termenii si conditiile pentru utilizarea acestui site, politica de confidentialitate si protectia datelor cu caracter
personal, asa cum sunt definite mai jos.

ANGAJAMENTUL NOSTRU PRIVIND PROTECTIA DATELOR:

In cadrul societatii noastre, prioritatea avem ca prioritate protejarea datelor tale personale.Fiind pe deplin constienti de faptul ca datele tale personale iti apartin, facem tot posibilul sa stocam in siguranta si sa procesam cu atentie datele pe care le pui la dispozitia noastra.
Punem cel mai mare pret pe increderea ta. Astfel, colectam un minimul necesar de date, doar cu acordul tau si le folosim doar pentru scopurile pentru care au fost colectate. Nu oferim informatii unor parti terte fara a te informa. In cadrul companiei noastre depunem toate
eforturile pentru a-ti asigura protectia datelor, inclusiv securitatea datelor tehnice si procedurile de management intern precum si masurile de protejare a datelor fizice. Multumim pentru interesul si sustinerea ta in continuare.

DATELE PE CARE LE PRELUCRAM:

Prelucram datele personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a-ti furniza produsele si serviciile noastre, de a te identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare sau in sediile noastre, in scop de marketing, pentru imbunatatirea si dezvoltarea produselor si
serviciilor pe care ti le oferim, pentru transmiterea de invitatii la evenimente organizate de noi sau de partenerii nostri, pentru a iti transmite periodic informatii educationale de interes pentru tine. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu noi, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamântul tau daca ti-ai manifestat optiunea in acest sens.

Colectam doar datele pe care ni le furnizezi direct, respectiv:

 • adresa de e-mail
 • numele
 • prenumele
 • numele companiei pe care o reprezinti
 • site-ul pe care il administrezi
 • numarul de telefon
 • cookies (vezi politica cookies)

DATELE CU CARACTER PERSONAL VOR FI PUSE LA DISPOZI?IA URM?TOARELOR CATEGORII DE DESTINATARI:

  • in interiorul companiei noastre
  • autoritatilor publice ale statului, conform legislatiei nationale si internationale.
  • imputernicitilor catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii si partenerilor

acreditati:

PERIOADA IN CARE SE VOR PRELUCRA DATELE CU CARACTER PERSONAL:

Datele tale personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale, sau a acordului exprimat, si, dupa finalizarea acesteia, cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara limitare, la dispozitiile privind arhivarea.

DREPTURI PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului European nr. 2016/679 beneficiezi de urmatoarele drepturi:
Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;
Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa; Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe
interesul nostru legitim;
Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere – poti depune plângere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamântul tau, ti-l poti retrage oricând. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramânând in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia.
Respectam si garantam confidentialitatea datelor tele. Garantam faptul ca vom respecta drepturile impuse de legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora.
A.R.C. Accounting Expert S.R.L. nu isi asuma responsabilitatea pentru pierderile de informatii datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale actiunilor unor terte persoane.

Iti poti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari scrise la sediul nostru din sau pe adresa de email contact@arc-accounting.ro .

De asemenea, in cazul in care consideri ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca prevederile legii, ai dreptul de a inainta o plângere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu urmatoarele date de contact:

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro , tel. +40.318.059.211 ; +40.318.059.212, fax: +40.318.059.602.